ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการ
  และแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการประปา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
 
 

     
     
 

โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ ม. 6

โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ ม. 6 ขนาดพื้นที่กว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

 

  ประกาศ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 

หมายเหตุ รายละเอียด สอบถาม ได้ที่ เทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

042 - 134347 - 8

 

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
ก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ซอยโสภาสัมพันธ์ (ตาเอก) หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิด คสล. ถนนสันติสุข
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ ม. 7
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายอนุสาวรีย์จากแยกรอบบ้าน
รถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน สัมพันธ์ 3

หน้าที่ 1 2 [3]

 
     
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.